سیم‌های برق (60)

کابل‌های برق (132)

کابل‌های آنتن (کواکسیال) (8)

کابل‌های کنترل (11)

کابل جوش (5)

سیم و کابل‌های مخابراتی (30)